กรุณาเข้าสู่ระบบก่อน
Array ( [vip1] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 1</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.50%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.50%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.20%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> </tbody> </table> [vip2] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 2</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.55%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.55%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.25%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">5%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">800, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">500, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 10,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 500,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> [vip3] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 3</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.55%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.55%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.30%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">5%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">1500, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">600, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 30,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 1,000,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> [vip4] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 4</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.65%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.65%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.45%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">5%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">2200, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">700, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 50,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว)</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 1,500,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> [vip5] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 5</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.70%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.70%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.50%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">6%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">3000, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">800, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 100,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 2,000,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> [vip6] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 6</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.75%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.75%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.60%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">6%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">4000, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">900, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 200,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 2,500,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> [vip7] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 7</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.80%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.80%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.70%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">6%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">5000, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">1000, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">-</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 300,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 3,000,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> [vip8] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 8</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.85%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.85%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.80%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">8%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">6000, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">1100, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 400,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 3,500,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> [vip9] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 9</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.90%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.90%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">0.90%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">10%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">10000, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">1500, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 500,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 4,000,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> [vip10] => <table dir="ltr" style="margin-left: auto; margin-right: auto; height: 618px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"><colgroup><col width="277" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="153" /><col width="154" /><col width="154" /><col width="155" /><col width="155" /><col width="154" /><col width="155" /></colgroup> <tbody> <tr style="height: 36px;"> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Membership Rank\t\r&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับขั้น</td> <td style="text-align: center; height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;VIP 1&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">VIP 10</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Olahraga)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">กีฬาคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;1.00%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">1.00%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Live Kasino)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คาสิโนคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.90%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">1.00%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rollingan Harian (Slot Games)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สล็อตคืนเงิน</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;0.80%&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">1.00%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Bonus (Bonus Saat Upgrade)&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">คืนคอม</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">15%</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bonus Ulang Tahun&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">อัพเกรดโบนัส</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 72px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Batas Withdraw Dalam 1 Hari&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">โบนัสวันเกิด</td> <td style="height: 72px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Rp.200.000.000&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">3000, เทิร์น 5 เท่า</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Layanan Spesial&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ของขวัญและรางวัลพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Hadiah-Hadiah Eksklusif&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">บริการพิเศษตลอด 24 ชม</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 36px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tiket Liburan&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ทริปท่องเที่ยวพิเศษ</td> <td style="height: 36px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">✔️</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 60px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Tingkatkan Level&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง</td> <td style="height: 60px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">เงินฝากสะสม 1,000,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว</td> </tr> <tr style="text-align: center;"> <td style="height: 54px; width: 89px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Pertahankan Level Mu&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">ระดับโบนัสสมาชิก</td> <td style="height: 54px; width: 114px;" data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;-&quot;}" data-sheets-numberformat="{&quot;1&quot;:1}">สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 5,000,000 บาทต่อเดือน</td> </tr> </tbody> </table> )
  • VIP 1
  • VIP 2
  • VIP 3
  • VIP 4
  • VIP 5
  • VIP 6
  • VIP 7
  • VIP 8
  • VIP 9
  • VIP 10
VIP 1
ข้อมูลเพิ่มเติม
VIP 1
x
ระดับขั้น VIP 1
กีฬาคืนเงิน 0.50%
คาสิโนคืนเงิน 0.50%
สล็อตคืนเงิน 0.20%
คืนคอม -
อัพเกรดโบนัส -
โบนัสวันเกิด -
ของขวัญและรางวัลพิเศษ -
บริการพิเศษตลอด 24 ชม -
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง -
ระดับโบนัสสมาชิก -
VIP 2
x
ระดับขั้น VIP 2
กีฬาคืนเงิน 0.55%
คาสิโนคืนเงิน 0.55%
สล็อตคืนเงิน 0.25%
คืนคอม 5%
อัพเกรดโบนัส 800, เทิร์น 5 เท่า
โบนัสวันเกิด 500, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม -
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 10,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 500,000 บาทต่อเดือน
VIP 3
x
ระดับขั้น VIP 3
กีฬาคืนเงิน 0.55%
คาสิโนคืนเงิน 0.55%
สล็อตคืนเงิน 0.30%
คืนคอม 5%
อัพเกรดโบนัส 1500, เทิร์น 5 เท่า
โบนัสวันเกิด 600, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม -
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 30,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 1,000,000 บาทต่อเดือน
VIP 4
x
ระดับขั้น VIP 4
กีฬาคืนเงิน 0.65%
คาสิโนคืนเงิน 0.65%
สล็อตคืนเงิน 0.45%
คืนคอม 5%
อัพเกรดโบนัส 2200, เทิร์น 5 เท่า
โบนัสวันเกิด 700, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม -
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 50,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว)
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 1,500,000 บาทต่อเดือน
VIP 5
x
ระดับขั้น VIP 5
กีฬาคืนเงิน 0.70%
คาสิโนคืนเงิน 0.70%
สล็อตคืนเงิน 0.50%
คืนคอม 6%
อัพเกรดโบนัส 3000, เทิร์น 5 เท่า
โบนัสวันเกิด 800, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 100,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 2,000,000 บาทต่อเดือน
VIP 6
x
ระดับขั้น VIP 6
กีฬาคืนเงิน 0.75%
คาสิโนคืนเงิน 0.75%
สล็อตคืนเงิน 0.60%
คืนคอม 6%
อัพเกรดโบนัส 4000, เทิร์น 5 เท่า
โบนัสวันเกิด 900, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 200,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 2,500,000 บาทต่อเดือน
VIP 7
x
ระดับขั้น VIP 7
กีฬาคืนเงิน 0.80%
คาสิโนคืนเงิน 0.80%
สล็อตคืนเงิน 0.70%
คืนคอม 6%
อัพเกรดโบนัส 5000, เทิร์น 5 เท่า
โบนัสวันเกิด 1000, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ -
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 300,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 3,000,000 บาทต่อเดือน
VIP 8
x
ระดับขั้น VIP 8
กีฬาคืนเงิน 0.85%
คาสิโนคืนเงิน 0.85%
สล็อตคืนเงิน 0.80%
คืนคอม 8%
อัพเกรดโบนัส 6000, เทิร์น 5 เท่า
โบนัสวันเกิด 1100, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ ✔️
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 400,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 3,500,000 บาทต่อเดือน
VIP 9
x
ระดับขั้น VIP 9
กีฬาคืนเงิน 0.90%
คาสิโนคืนเงิน 0.90%
สล็อตคืนเงิน 0.90%
คืนคอม 10%
อัพเกรดโบนัส 10000, เทิร์น 5 เท่า
โบนัสวันเกิด 1500, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ ✔️
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 500,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 4,000,000 บาทต่อเดือน
VIP 10
x
ระดับขั้น VIP 10
กีฬาคืนเงิน 1.00%
คาสิโนคืนเงิน 1.00%
สล็อตคืนเงิน 1.00%
คืนคอม 15%
อัพเกรดโบนัส ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
โบนัสวันเกิด 3000, เทิร์น 5 เท่า
ของขวัญและรางวัลพิเศษ ✔️
บริการพิเศษตลอด 24 ชม ✔️
ทริปท่องเที่ยวพิเศษ ✔️
เงื่อนไขการเป็นสมาชิกขั้นสูง เงินฝากสะสม 1,000,000 บาทขึ้นไปภายในวันเดียว
ระดับโบนัสสมาชิก สะสมยอดเทิร์นโอเว่อร์ 5,000,000 บาทต่อเดือน
1.สมาชิกจะต้องทำรายการฝาก ถอน ให้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น หลังจากนั้นจะได้อัพเกรดเวเวลในวันถัดไป
2.สำหรับสมาชิกระดับ VIP8, VIP9 และ VIP 10 จะไม่สามารถทำการอัพเกรดได้โดยอัตโนมัติ